hlavicka

Publicita projektu

Závěrečný seminář

Závěrečný seminář projektu pro zainteresovanou veřejnost se konal 8. září 2016 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Na seminář byli pozváni zástupci cílové skupiny, zejména představitelé veřejné správy v oblasti ochrany přírody.
Účelem semináře bylo seznámit přítomné s výsledky výzkumu. Celkem bylo předneseno deset přednášek. První seznámila účastníky s projektem obecně, mimo jiné cíli výzkumu a lokalitami, kde výzkum probíhal. Další tři přednášky se týkaly monitoringu a analýzy vývoje dřevinného patra, bylinného patra a půd ve vybraných lokalitách přirozených lesů. Následoval blok přednášek zaměřený na modelové skupiny organismů, konkrétně mechorosty, houby, měkkýše, saproxylické brouky a netopýry. Poslední přednáška posluchače seznámila s výsledky monitoringu a analýz dynamiky krajiny.

Pracovní schůzka členů týmu

proběhla na konci března. Na této schůzce byl domluven další postup prací, týkající se především finální podoby výstupů projektu formou zpráv.Úvodní seminář

Úvodní seminář projektu pro zainteresovanou veřejnost se konal 28.4.2015 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Na seminář byli pozváni zástupci cílové skupiny, zejména představitelé veřejné správy v oblasti ochrany přírody.Účelem semináře bylo představit tematické zaměření projektu a jeho strukturu, cíle a metody řešení. Celkem bylo předneseno devět přednášek. První seznámila účastníky s projektem obecně a řešitelským týmem, který se na projektu podílí. Druhá přednáška se věnovala monitoringu a analýze vývoje přirozených lesů ve vybraných lokalitách. Následoval blok přednášek zaměřený na modelové skupiny organismů, konkrétně mechorosty, houby, měkkýše, saproxylické brouky a netopýry. Poslední přednáška představila monitoring a analýzu dynamiky krajiny.Úvodní pracovní setkání řešitelského týmu

proběhlo 20. ledna 2015 ve Žďáru nad Sázavou na správě CHKO Žďárské vrchy. Členové řešitelského týmu se sešli v hojném počtu, aby prodiskutovali práce, které je na projektu čekají a představili, jakým způsobem je budou vykonávat.
Kromě samotného jednání byla součástí schůzky i procházka v jedné z lokalit přirozených lesů, a to na Žákové hoře.
copyright (c) 2015 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ