hlavicka

Vítejte

na stránkách věnovaných projektu Monitoring přirozených lesů České republiky (EHP-CZ02-OV-1-021-2014), který je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, tedy tzv. EHP fondy a byl řešen od 2.1.2015 do 31.10.2016.


Bližší informace, o čem projekt vlastně je a kdo jej řeší, jsou uvedeny v záložce o projektu. Záložky les, modelové organismy a krajina specifikují výzkumné části projektu. Na stránkách naleznete také výstupy projektu, resp. jeho jednotlivých částí. Rovněž se dovíte, kde byly naše výsledky prezentovány. V neposlední řadě jsou zde i odkazy s podobnou problematikou.


Pokud budete mít dotazy, můžete nás kontaktovat.


Tyto stránky jsou živé, budou se tedy průběžně doplňovat či upravovat po dobu trvání projektu.Co se děje

Výsledky projektu

byly přidány v podobě souhrnných zpráv za tři části (les, modelové organismy a krajina) do sekce výstupy.

Průběžná monitorovací zpráva

za páté období (1.7.2016-31.10.2016) byla přidána do sekce výstupy.

Závěrečný seminář

Závěrečný seminář projektu pro zainteresovanou veřejnost se konal 8. září 2016 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Na seminář byli pozváni zástupci cílové skupiny, zejména představitelé veřejné správy v oblasti ochrany přírody.
Účelem semináře bylo seznámit přítomné s výsledky výzkumu. Celkem bylo předneseno deset přednášek. První seznámila účastníky s projektem obecně, mimo jiné cíli výzkumu a lokalitami, kde výzkum probíhal. Další tři přednášky se týkaly monitoringu a analýzy vývoje dřevinného patra, bylinného patra a půd ve vybraných lokalitách přirozených lesů. Následoval blok přednášek zaměřený na modelové skupiny organismů, konkrétně mechorosty, houby, měkkýše, saproxylické brouky a netopýry. Poslední přednáška posluchače seznámila s výsledky monitoringu a analýz dynamiky krajiny.


copyright (c) 2015 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ